.
RyChan

ONE FARM GAME

Product Illustration

ONE FARM GAME

Client: VinID
Product Designer: Nguyễn Thành Quang
UX Writer: Trang Lục
Visual Designer: Ry Nguyễn
My Mentor Artist: Bùi Hùng Bác Ái

Đây là 1 trong những concept gamification của App VinID mà mình tâm đắc nhất, vì được involde từ khâu lên ý tưởng cho tính năng, ý tưởng thể hiện & câu chuyện.

slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10

🔥 View more on my Behance