.
RyChan

RINO CHARACTER

Character Design

RINO CHARACTER
  • Client : RINO Grocery App
  • Illustrator : Ry Nguyễn
  • UI Designer : Hoai Hoang
  • Mentor: Năng Nguyễn

slide1 slide1 slide1 slide1 slide1 slide1

🌟 Mời bạn xem thêm chi tiết về Project trên Behance của mình nha 🎉