.
RyChan

TÌNH YÊU Ở TOA THỨ BẢY

Cover Book

TÌNH YÊU Ở TOA THỨ BẢY

Client: Nhà xuất bản Văn Hoá
Illustration & Design: Ry Nguyen

💁‍♀️Mời bạn xem chi tiết dự án ở Behance