.
RyChan

HƯỚNG DẪN VẼ MÈO BẰNG ILLUSTRATOR

HƯỚNG DẪN VẼ MÈO BẰNG ILLUSTRATOR

1. Các tools sử dụng 😽

Pathfinder Gộp nhanh các shapes, cắt xén, chồng chéo

Shape Builder Cắt dán nhanh lẹ các shape chồng chéo, cận kề

Offset Path Tạo đối tượng đồng tâm, to hơn hoặc nhỏ hơn đối tượng chính

Make Compound Path Gộp các shape lẻ tẻ thành 1 cụm shape trong 1 sub layer để thực hiện Pathfinder

Expand Appearence Biến hiệu ứng (effect, line..) thành shape

Effect > Warp > Inflate Bẻ cong đối tượng theo nhiều lựa chọn, Inflate là thổi phồng

Transform > Reflect Lật đối xứng ngang / dọc

2. File thực hành 😻

Bạn yêu tải file AI này để thực hành nhé.

Trong file đây tui có đầy đủ layer để bạn yêu tự khám phá nếu làm bí chỗ nào nhé,

Còn bí nữa thì hãy nhắn liền cho tui ở phần comment nhé.

🔥 Drive file thực hành

hình

HƯỚNG DẪN VẼ MÈO BẰNG ILLUSTRATOR
Prev post

24 GIỜ Ở HÀ NỘI

Next post

DU LỊCH TAM ĐẢO

HƯỚNG DẪN VẼ MÈO BẰNG ILLUSTRATOR