.
RyChan

LUCKY SPIN GAME

Product Illustration

LUCKY SPIN GAME
  • Client: VinID
  • Visualizer: Ry Nguyễn
  • Product Designer: Nguyễn Thành Quang
  • UX Writer: Trang Lục

Đây là 1 trong những concept gamification của App VinID.
Concept may rủi thể hiện qua vòng quay may mắn.

🔥 Chi tiết project: Đang chờ cập nhật nha bạn ơi.