.
RyChan

MYSTERY BOX GAME

Product Illustration

MYSTERY BOX GAME
  • Client: VinID
  • Visualizer: Ry Nguyễn
  • Product Designer: Nguyễn Thành Quang
  • UX Writer: Trang Lục

Đây là 1 trong những concept gamification của App VinID.
Concept may rủi thể hiện qua việc chọn lựa các hộp quà để mở.

🔥 Chi tiết project: Đang chờ cập nhật nha bạn ơi 😚